Jadwal Praktek :

Hari Jadwal Praktek
mon 11:00 - 12:30
tue 11:00 - 12:30
thu 17:00 - 19:00
fri 17:00 - 19:00
sat 11:00 - 13:00