Jadwal Praktek :

Hari Jadwal Praktek
mon 07.00 - 09.00
tue 09:00 - 11:00
thu 09:00 - 11:00
fri 09:00 - 11:00
sat 10:00 - 12:00