Jadwal Praktek :

Hari Jadwal Praktek
mon 07:00 - 09:00
tue 08:00 - 10:00
thu 09:00 - 11:00
fri 09:00 - 11:00
sat 10:00 - 12:00